Styrelsen

HissjöNet:s styrelse

Stämma hålls normalt under maj eller juni varje år.

Nedan finner Ni styrelsens medlemmar och deras uppgifter.

Hasse Ljunggren – styrelseordförande och vd för HissjöNet. Han har genom sitt engagemang i bygdegården en naturlig roll som ansvarig för nodrum för vårt nät.

Tommy Eriksson – teknisk chef: Han ansvarar för skötsel och underhåll av noder och nätet i övrigt.

Johnny Rydman – administrativ chef. Han ansvarar för mail och ip-adresser.

Erik Lindqvist – avtalsansvarig

Jens Adriansson upprätthåller våra kontakter med föreningar i Umeå med omnejd, tex. Hissjö Bygdegårdsförening.

Nadja Rystedt – Sekreterare

Thomas Nordin – tekniker

Mattias Viberg – tekniker

Björn Vredin – kassör/kundansvarig

Rulla till toppen