Visste du att

Vatten

Trävattenledning fanns allmänt från brunnen på gården. Man bar in vattnet i köket och ut den fulla slaskhinken. Men vid 1950-talet genomfördes ett vattenprojekt av Umeå kommunen och det skulle försörja Håkmark, Flurkmark och Hissjö med vatten.

Energi

Elströmmen drogs in till byn i år 1918. Den kom från kraftverket i Harrsele. Men det tog lång tid innan alla gårdar hade råd att dra in lyse. Den första gården som hade värmeledning var Oskar Andersson år 1931. Gustav Liljeblad från Blomåker var den som installerade värmesystemet.

Odling

Korn, havre, vinterråg och lite vårråg till bandhalm var de spannmål som odlades. I början på 1900-talet började man användas konstgödsel. Och den första traktorn som kom till Hissjö var en Ford som bröderna Åström ägde år 1927.

De första trädgårdar som anlades var 1918 hos Erik Karlsson och Olof Rehn.

Rulla till toppen