Hissjöboken – Byallmänningar

Datum: 2006-11-20 08:41:28 av pk

Byallmänningar i Hissjö

Byallmänningar
Hissjö byallmänningar var belägna på olika platser runt om i Hissjö. De som hade skattebelagd jord samt byns skattebönder kunde utnyttja dessa allmänningar. Vid byallmänningen beläget vid Tavelån utnyttjade man till sitt eget hushåll naturens tillgångar, såsom skog, tegel och sand. Man utnyttjade även myrmarken, där man tog torv som man torkade till strö. Detta strö lades på golvet inne hos korna.

Kvarnen
Kvarnen var belägen på byallmänningen mellan Hissjö och Kvarnfors. Inget finns idag kvar av den gamla kvarnen förutom inristningar i berget – när kvarnen malde blev väntan lång och många har ristat in sina initialer i berget.

Allmän båtplats
Eventuellt kan den allmänna båtplatsen ha varit belägen vid byviksudden, även detta en byallmänning. Denna uppgift är dock inte bekräftad.

Bomärke
På den tiden när alla inte var skrivkunniga, använde man ett bomärke. Den användes som personens signatur, namnunderskrift.

Källa Ingegerd Sjöström

Storsandbacken
Byborna fick odla där på grund av att risken för frost var mindre där. Där det numera finns en granfröodling.

Lertaget
Beläget nedanför Westlings – Väster sida om ån

Före detta Spånhyveln

Belägen cirka 300 meter nedströms från korsningen bäcken och väg 36.
Den som startade denna var Albin Abrahamssons pappa – Johan – omkring 1925. Hyveln stod på samfälligheten nere vid bäcken. Alla fastigheter i byn hade spåntak och denna spånhyvel höll hela byn med spån. Man hyvlade i huvudsak tall som barkades när snön försvann. Man kunde hyvla en månad under vårfloden, sedan blev det för lite vatten i bäcken.

Först hade man en svänghyvel och den ersattes sedan av en kälkhyvel.

Spånen var ca 50 cm lång och ca 5 mm tjock. När man börjar lägga ett spåntak kapar man första lagret vid takfoten på 25 cm. Sedan läggs det första varvet helspån för att få två varv längst ner. Därefter läggs en bräda på 15 cm i nedersta kanten. Ett nytt varv spån (alla lager läggs omlott) som spikas på ca 20 cm från nedre kanten. Därefter flyttar man upp så man får 15 cm stigning varje varv. Läggaren böjer spånen så man kan se var fibrerna på spånen går. De ska alltid ligga längs med taket.  Sedan spikas på vartannat varv.

Sandtaget
Sandtaget var belägen på ”hea”. Idag finns en bom där.

Myrtaget
Grossmyra – 3-4 hektar

Dåvarande plantskolan köpte 1000 m3 – inkomsten lade grunden till Hissjö byabelysning

Loge och badplats

Den timrade rundlogen kommer ursprungligen från Bygdeå och har flyttats till sin nuvarande plats i Hissjö. Vid logen låg även en dansbana vackert belägen ner mot sjön och dansbanan var frekventerad av traktens ungdomar.

Yngve Emanuelsson1 handlaren i byn, köpte logtomten och även tomten där badplatsen är belägen. Emanuelsson sålde sedan vidare andelar av badplatstomten till intressenter i byn, så att byn fick en badplatsförening. Jordbrukarna skänkte senare sina andelar till Hissjö Bygdegårdsförening.  

I och med ändrade skatteregler i modern tid2, så ändrade man tomterna till att bli Hissjö byallmänning.

1Yngve Emanuelsson, Hissjö 1879-1953.

2blev skattebelagt pga. ”strandnära tomt” eftersom Jonstugan står på badplatstomten.

Rulla till toppen