Hissjö handel

Hissjö Handel

Den första affären1 i Hissjö startades av riksdagsmannen Johan Rehn. I affären fanns även telefon. Detta hus är ett ljusgrönt nästan vitt med röda knutar och är beläget längs med den gamla Hissjövägen, numera Kullavägen.

Omkring 1920 startade Per Rehn2 affär i nuvarande (år 2006) Kjell-Erik Anderssons hus (f.d. Elving Rehn). Efter en kort tid byggdes en ny affärslokal – se karta. Det har berättats att

Per Rehn köpte sitt kött från en utomstående leverantör, men efter en bojkott från byborna, tvingades Per att köpa kött från byns slakteriförening. Per Rehn var innehavare till mitten av 1940-talet.

Ny ägare blev då Yngve Emanuelsson, som var gift med Elisabet, skolkökslärarinna. Yngve Emanuelsson drev affären till 1963 under namnet Emanuelssons EFTR.

Nästa ägare blev Margareta och Rune Sjögren som båda var uppväxta i Hissjö. De drev affären mellan åren 1963 till 1974 och namnet på affären var Sjögrens Livs.

Nuvarande ägare till Hissjö Handel är Ingegerd och Bernt-Åke Sjöström som drivit handeln sedan 1974. Hissjö Handel bytte lokaler under 80-talet och flyttade till större lokaler strax bredvid den ”gamla” affären. Invigningen av den nya affären skedde helgen före midsommar år 1983.

På 1920-talet fanns även affär i nuvarande (år 2006) Christer och Maria Vredinshus. Denna startades av Niklas Rönnmark – ”Nicke Rönnmarks affär”. Niklas Rönnmark sålde sin rörelse vidare till Sixten Rönnmark som drev affären fram till början av 1960-talet, då han lade ner verksamheten och startade ett snickeri. Under 1950-talet flyttade affären över på andra sidan av väg 363 (nuv. Jonas Rönnmarks hus). Sixten Rönnmark drev sin affär samtidigt som Yngve Emanuelsson. Exakta årtal är inte kända.

Handlarna i Hissjö var inte anslutna till något kooperativ.

1 Återberättat av Ella Rehn (maka till Rudolf Rehn som var son till riksdagsman Rehn)
2 Född: 1879 Avliden:1953, gift med Olivia Andersson från Innertavle, Född: 1892 Avliden: 1957
Efter samtal med Ingegerd Sjöström.

Rulla till toppen