Om Hissjönet

Föreningens syfte är att leverera bredband i Hissjö.

En ekonomisk förening är att jämställa med ett företag. Det är inte en ideell förening. Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vi är registrerade hos PRV, patent och registreringsverket.

För den ekonomiska verksamheten har vi en ekonomiansvarig i styrelsen. Vi anlitar Ernst & Young som stöd. De ansvarar för bokslut och revision. Vi anlitar Swesum för fakturering och uppföljning av inbetalningar.

För nätets uppbyggnad har PRM Networks anlitats. Access till Internet tillhandahåller, samt ansvarig operatör, är Bahnhof. Förbättringsåtgärder, utbyggnad och lagning av vårt nät utförs av Install.

Föreningen bildades 2002 och hade inledningsvis 92 medlemmar. Vi är nu över 100 medlemmar och har omkring 20 kunder. Vi skiljer mellan kunder och medlemmar. Medlemmar äger fastigheter i Hissjö och har betalat en medlemsinsats. Kunder är hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare.

Nya anslutningar görs då det efterfrågas. Eftersom föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen så görs ingen utbyggnad som inte är ekonomiskt försvarbar. Priset på en ny anslutning är i dagsläget 30.000:-. Denna kostnad  är att anses som en medlemsinsats i föreningen. Den är ej momsbelagd.

Föreningen äger fiber och den mediakonverter som monterar i medlemmarnas fastigheter. VI har avtal med Umeå Energi, Umenet, som ansvarar för service, underhåll och framtida uppgraderingar. 

Regler för uppsägning ska finnas i det avtal som upprättats. Anmäl uppsägning tre månader i förväg till Björn Vredin eller ordf Hans Ljunggren.

Rulla till toppen